martes, 6 de octubre de 2015

PARTICIPACIO COL.LECTIVA EN L'ECOXARXA RIBERA ALTA DEL XU´QUERDonat el sentit de l’ecoxarxa que consisteix que els que hi pertanyen tenen voluntat d'intercanviar productes ( oferint i comprant-los amb moneda social) Es demana a tots els membres de l’ecoxarxa de la Ribera Alta la participació en el manteniment de la mateixa i per tant del Rebost l’Espartera, el lloc d’intercanvi de productes de l’ecoxarxa.

Para la qual cosa es fan les següents propostes per als membres de l'ecoxarxa:

OPCIO A)  Oferir algún productes al llarg del mes

OPCIO B) Comprar productes en ecos per un valor mínim de 10 euros al mes ( Com ja hem notificat en diverses ocasions, aquelles persones que no tinguen ecos poden parlar amb els administradors per tal de proporcionar-les la moneda social)

OPCIO C) Aquelles persones que no ofereixen ni compren productes aportaran 5 ecos del seu saldo al manteniment de l’ecoxarxa. Aquest pagament es farà de manera automàtica cada mes i serà l'Adminstrador de l’ecoxarxa Ribera Alta el que farà el cobrament.

Com tots sabem, tots el dijous a les 18.00 ens reunim en la seu de l’ecoxarxa carrer Federico Soriano 3 d’Alberic on fem l'intercanvi de productes i  tenen  lloc les assemblees de l’ecoxarxa de manera ordinària una vegada cada dos mesos i de manera extraordinària sempre que ho demane un membre de l’ecoxarxa. El nomenament dels administradors de l’ecoxarxa es renova cada any per votació dels assistents en el mes de desembre, en l’última assemblea de l'any en curs En cas de haver-hi noves propostes de participació estarem encantats de rebre-las.

En cas contrari t'informem que en la próxima assamblea que tindrá lloc el dia 8   d'octubre es presentarà para la seua aprobació aquest text

Atentament  Els administradors de l'Ecoxarxa Ribera Alta del Xúquer