martes, 11 de octubre de 2016

COMENÇEM NOVA TEMPORADA AMB L'ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ESPARTERA

MEMBRES D’ALBERIC DE L’ECOXARXA LA RIBERA ALTA DEL XÚQUER AMB LA FINALITAT DE DINAMITZAR  L'ECOXARXA  I  ELS INTERCANVIS DE PRODUCTES HEM CREAT L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESPARTERA AMB L'OBJECTIU DE REALITZAR ACTIVITATS CULTURALS AL VOLTANT DE LES ECONOMIES ALTERNATIVES I ELS DINERS  SOCIALS.

TAMBÉ HEM CREAT UN REBOST DE PRODUCTES PERECEDERS , CONSERVATS I NO PERECEDERS   PERQUÈ A MÉS A MÉS  DELS MERCATS AL CARRER,  PUGAM INTERCANVIAR PRODUCTES TAMBÉ TOTS ELS DIJOUS A LA VESPRADA.

LA SEU SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ I EL REBOST L’ESPARTERA ESTÀ EN EL CARRER MARIANO BENLLIURE Nº 14 D’ALBERIC ( BARRI COREA)

ESTEU TOTS INVITATS A PARTICIPAR TANTAL REBOST COM  A LES ACTIVITATS  CULTURALS.

HORARI D'INTERCANVI  : DIMECRES I DIJOUS DE 18.00 A 20.00 HORES

HORARI DE REUNIÓ DE SOCIS  DIJOUS  DE 18.00 A 20.00  A LA SEU DE L'ASSOCIACIÓPOSEM  CONTINUACIÓ L’ACTA DE L’ASSOCIACIÓ DE LA REUNIÓ INICIAL QUE VA TENIR LLOC EL PASSAT DIA 1 D’OCTUBRE.

 ACTA  DE LA ASSOCIACIÓ  L’ESPARTERA   ( ECOXARXA RIBERA ALTA DEL XÚQUER)

Seu: Mariano Benlliure n º 14  Barri Corea  46260 ALBERIC
Día 1  d’octubre de 2016
Ordre el día
1.       Refundació de l’Associació l’Espartera
2.       Relació de la Associació  l’Esparter amb el Grup de Consum “ Rebost  l’Espartera”
3.       Relación de la Associació amb l’Ecoxarxa Ribera Alta del Xúquer
4.       Funcions  necessaris  a realizar pels membres de l’Associació
5.       Precs i preguntes


PUNT PRIMER

Cal diferenciar  el que és la Associació l’Espartera que es va constituir amb registre d’associacions de la Generalitat Valenciana el  passat mes  de  març de 2016 que és  una associació cultural sense ànim de lucre  entre el objectius de la qual està la promoció i divulgación de temes culturals en especial en l’ambit de l’ecnomía alternativa i els mercats d’intercanvi però també d’altres aspectos culturals d’interés per a la comarca

La  condició per pertenéixer a la asociación  es  la  de formar part d’un fitxers de socis i  pagar una cuota  simbólica anual de 5 euros.  Aquesta pertenença a l’associació es molt  important ja que , com explicarem, posibilita que es puga  perteneixer al “ Grup de Consum l’Espartera” i per tant pagar els productes tant en ecos com en euros según la convenença tant del  vendedor com del comprados.

L’importancia del fitxer està en que para constituir-se en grup de consum, cal  tenir una relació nominal de tots el socis.

Com associació cultural  cal tenir al día tot el que es relaciona amb la legalitat: junta directiva, relació de socis i actes.  El llibres oficials estarán a la seu de l’Associacio.

Un día al mes hi haurà una persona encarregada de organitzar una activitat cultural ( xarrada, pase de documentals i debat,  reunió amb  altres col.ectius,  centre de documentació  dels temes que tractem, etc. ) 

PUNT  SEGON

El fet de que  hi hagi una associació legalitzada, permitéix  l’intercanvi de bens i productes entre el socis i en aquest sentit  es crea el Grup de Consum  Rebost ( L’espartera) que como tots sabem,  es un lloc físic  on están dipossitats els productes que se intercanvien  amb  les seus preus , característiques, etc.
Per tant el Grup de Consum i el Rebost són la mateixa cosa.
Tots els nostres productes  son productes  naturals i de calitat, responent  igualment al principi de proximitat.

Per al funcionament del Grup de Consum Rebost L’Espartera   hi haurá una persona encarregada  de servir els productes que es realitzará tots els dimecres a partir de les 18.00 hores fins a les 20.00  hores  a la seu de l’Associació  que  és  també la seu del Grup de Consum i Rebost
L’encarreg de la cistella de compra i altres productes  que no está al rebost  es fará amb l’antelacció  mínima de tres dies  pero es recoman afer-ho  el més prompte posible.  També es  pot encarregar  productes d’una semana per l’altra.

El día de reunió de socis es el dijous a les 18.00  fins a les 20.00 hores, aquells que no hagen pogut arreplegar las cistella i els encàrrecs el dimecres, tenen també el dijous per a fer-ho.

La relació dels productes de que es dispossa  estarán  expossats en una pizarra o panel  al Rebost així com  en les estanteries els que no siguen perecederos.

Els preus  dels productes  estarán en  ecos i en euros. Els compradors podrán accedir amb les dues monedes.

No mes podrán comprar i vendre en el grup de Consum Rebos l’Espartera aquelles persones que estiguen donats d’alta  registrades en el  fitxer  de socis de l’associació, perque  la pertenença al grup  de consum siga legal.

Per perteneixer al grup de consum  es obligatori  el compromís de  gastar  15  euros  o  ecos  mensual  en productes del Grup de Consum  Rebost l’Espartera.

PUNT TECER
                A l’Ecoxarxa Ribera Alta del  Xúquer  es podrá perteneixer  com a subjecte indivual o col.lecti com s’ha fet fins ara.  La moneda d’intercanvi  seguirà sent exclusivament  el ECO  que s’utilitarà  en els mercats d’intercanvis   que s’organitzen en la provincia de València i altres.   Per això hem  diferenciat entre el Grup de Consum Rebost l’Espartera i l’Ecoxarxa Ribera Alta.
              
Continuem  animant  a la participación en els mercats d’intercanvi  amb la moneda  ECO, per   això  estarà exposada la llista de mercats d’intercanvi  planifictas  a la seu de l’Associació.
            
PUNT  QUART
                
Com  es important  per al funcionament tant de l’Associació  como  del Grup de Consum persones que bé  voluntariament o be cobrant en ecos  puguen realizar les funcions necessaris, establim a continuación la relació de funcions  per anar omplint  volutariamente  entre els socis.

1.       Secretari/a :  Tenir al dia  registre, fer el llibres d’actes i  cuestions de legalitat
2.       Encarregat/da  de obrir  setmanalment el  Grup de Cosum i Rebost, recogir i servir els productes.
3.       Encarregat  de programació d’activitats de l’Associacio  i  publicitat dels actes
4.       Encarregat de dinamitzar el Blog i el Facebook i actualitzar-lo
5.       Encarregat de la comanda i  transport de productes d’altres rebost de la comarca i provincia ( Gandía, Ontinyent,   Bunyol, Sagunt, etc )

              De com organitzar aquestes funcions en parlarem en la próxima reunió.

PRECS I PREGUNTES

Vam acordar portar una serie de productes  inicials per a la próxima reunió: Mel, formatge, llet d’almela, farina integral,  llegums, etc, i productes varios i animem a tots i totes perquè  s’incorporen de nou i porten els productes que portaven amb  anterioritat i altres.
    


No hay comentarios:

Publicar un comentario