martes, 11 de octubre de 2016

COMENÇEM NOVA TEMPORADA AMB L'ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ESPARTERA

MEMBRES D’ALBERIC DE L’ECOXARXA LA RIBERA ALTA DEL XÚQUER AMB LA FINALITAT DE DINAMITZAR  L'ECOXARXA  I  ELS INTERCANVIS DE PRODUCTES HEM CREAT L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ESPARTERA AMB L'OBJECTIU DE REALITZAR ACTIVITATS CULTURALS AL VOLTANT DE LES ECONOMIES ALTERNATIVES I ELS DINERS  SOCIALS.

TAMBÉ HEM CREAT UN REBOST DE PRODUCTES PERECEDERS , CONSERVATS I NO PERECEDERS   PERQUÈ A MÉS A MÉS  DELS MERCATS AL CARRER,  PUGAM INTERCANVIAR PRODUCTES TAMBÉ TOTS ELS DIJOUS A LA VESPRADA.

LA SEU SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ I EL REBOST L’ESPARTERA ESTÀ EN EL CARRER MARIANO BENLLIURE Nº 14 D’ALBERIC ( BARRI COREA)

ESTEU TOTS INVITATS A PARTICIPAR TANTAL REBOST COM  A LES ACTIVITATS  CULTURALS.

HORARI D'INTERCANVI  : DIMECRES I DIJOUS DE 18.00 A 20.00 HORES

HORARI DE REUNIÓ DE SOCIS  DIJOUS  DE 18.00 A 20.00  A LA SEU DE L'ASSOCIACIÓPOSEM  CONTINUACIÓ L’ACTA DE L’ASSOCIACIÓ DE LA REUNIÓ INICIAL QUE VA TENIR LLOC EL PASSAT DIA 1 D’OCTUBRE.

 ACTA  DE LA ASSOCIACIÓ  L’ESPARTERA   ( ECOXARXA RIBERA ALTA DEL XÚQUER)

Seu: Mariano Benlliure n º 14  Barri Corea  46260 ALBERIC
Día 1  d’octubre de 2016
Ordre el día
1.       Refundació de l’Associació l’Espartera
2.       Relació de la Associació  l’Esparter amb el Grup de Consum “ Rebost  l’Espartera”
3.       Relación de la Associació amb l’Ecoxarxa Ribera Alta del Xúquer
4.       Funcions  necessaris  a realizar pels membres de l’Associació
5.       Precs i preguntes


PUNT PRIMER

Cal diferenciar  el que és la Associació l’Espartera que es va constituir amb registre d’associacions de la Generalitat Valenciana el  passat mes  de  març de 2016 que és  una associació cultural sense ànim de lucre  entre el objectius de la qual està la promoció i divulgación de temes culturals en especial en l’ambit de l’ecnomía alternativa i els mercats d’intercanvi però també d’altres aspectos culturals d’interés per a la comarca

La  condició per pertenéixer a la asociación  es  la  de formar part d’un fitxers de socis i  pagar una cuota  simbólica anual de 5 euros.  Aquesta pertenença a l’associació es molt  important ja que , com explicarem, posibilita que es puga  perteneixer al “ Grup de Consum l’Espartera” i per tant pagar els productes tant en ecos com en euros según la convenença tant del  vendedor com del comprados.

L’importancia del fitxer està en que para constituir-se en grup de consum, cal  tenir una relació nominal de tots el socis.

Com associació cultural  cal tenir al día tot el que es relaciona amb la legalitat: junta directiva, relació de socis i actes.  El llibres oficials estarán a la seu de l’Associacio.

Un día al mes hi haurà una persona encarregada de organitzar una activitat cultural ( xarrada, pase de documentals i debat,  reunió amb  altres col.ectius,  centre de documentació  dels temes que tractem, etc. ) 

PUNT  SEGON

El fet de que  hi hagi una associació legalitzada, permitéix  l’intercanvi de bens i productes entre el socis i en aquest sentit  es crea el Grup de Consum  Rebost ( L’espartera) que como tots sabem,  es un lloc físic  on están dipossitats els productes que se intercanvien  amb  les seus preus , característiques, etc.
Per tant el Grup de Consum i el Rebost són la mateixa cosa.
Tots els nostres productes  son productes  naturals i de calitat, responent  igualment al principi de proximitat.

Per al funcionament del Grup de Consum Rebost L’Espartera   hi haurá una persona encarregada  de servir els productes que es realitzará tots els dimecres a partir de les 18.00 hores fins a les 20.00  hores  a la seu de l’Associació  que  és  també la seu del Grup de Consum i Rebost
L’encarreg de la cistella de compra i altres productes  que no está al rebost  es fará amb l’antelacció  mínima de tres dies  pero es recoman afer-ho  el més prompte posible.  També es  pot encarregar  productes d’una semana per l’altra.

El día de reunió de socis es el dijous a les 18.00  fins a les 20.00 hores, aquells que no hagen pogut arreplegar las cistella i els encàrrecs el dimecres, tenen també el dijous per a fer-ho.

La relació dels productes de que es dispossa  estarán  expossats en una pizarra o panel  al Rebost així com  en les estanteries els que no siguen perecederos.

Els preus  dels productes  estarán en  ecos i en euros. Els compradors podrán accedir amb les dues monedes.

No mes podrán comprar i vendre en el grup de Consum Rebos l’Espartera aquelles persones que estiguen donats d’alta  registrades en el  fitxer  de socis de l’associació, perque  la pertenença al grup  de consum siga legal.

Per perteneixer al grup de consum  es obligatori  el compromís de  gastar  15  euros  o  ecos  mensual  en productes del Grup de Consum  Rebost l’Espartera.

PUNT TECER
                A l’Ecoxarxa Ribera Alta del  Xúquer  es podrá perteneixer  com a subjecte indivual o col.lecti com s’ha fet fins ara.  La moneda d’intercanvi  seguirà sent exclusivament  el ECO  que s’utilitarà  en els mercats d’intercanvis   que s’organitzen en la provincia de València i altres.   Per això hem  diferenciat entre el Grup de Consum Rebost l’Espartera i l’Ecoxarxa Ribera Alta.
              
Continuem  animant  a la participación en els mercats d’intercanvi  amb la moneda  ECO, per   això  estarà exposada la llista de mercats d’intercanvi  planifictas  a la seu de l’Associació.
            
PUNT  QUART
                
Com  es important  per al funcionament tant de l’Associació  como  del Grup de Consum persones que bé  voluntariament o be cobrant en ecos  puguen realizar les funcions necessaris, establim a continuación la relació de funcions  per anar omplint  volutariamente  entre els socis.

1.       Secretari/a :  Tenir al dia  registre, fer el llibres d’actes i  cuestions de legalitat
2.       Encarregat/da  de obrir  setmanalment el  Grup de Cosum i Rebost, recogir i servir els productes.
3.       Encarregat  de programació d’activitats de l’Associacio  i  publicitat dels actes
4.       Encarregat de dinamitzar el Blog i el Facebook i actualitzar-lo
5.       Encarregat de la comanda i  transport de productes d’altres rebost de la comarca i provincia ( Gandía, Ontinyent,   Bunyol, Sagunt, etc )

              De com organitzar aquestes funcions en parlarem en la próxima reunió.

PRECS I PREGUNTES

Vam acordar portar una serie de productes  inicials per a la próxima reunió: Mel, formatge, llet d’almela, farina integral,  llegums, etc, i productes varios i animem a tots i totes perquè  s’incorporen de nou i porten els productes que portaven amb  anterioritat i altres.
    


martes, 6 de octubre de 2015

PARTICIPACIO COL.LECTIVA EN L'ECOXARXA RIBERA ALTA DEL XU´QUERDonat el sentit de l’ecoxarxa que consisteix que els que hi pertanyen tenen voluntat d'intercanviar productes ( oferint i comprant-los amb moneda social) Es demana a tots els membres de l’ecoxarxa de la Ribera Alta la participació en el manteniment de la mateixa i per tant del Rebost l’Espartera, el lloc d’intercanvi de productes de l’ecoxarxa.

Para la qual cosa es fan les següents propostes per als membres de l'ecoxarxa:

OPCIO A)  Oferir algún productes al llarg del mes

OPCIO B) Comprar productes en ecos per un valor mínim de 10 euros al mes ( Com ja hem notificat en diverses ocasions, aquelles persones que no tinguen ecos poden parlar amb els administradors per tal de proporcionar-les la moneda social)

OPCIO C) Aquelles persones que no ofereixen ni compren productes aportaran 5 ecos del seu saldo al manteniment de l’ecoxarxa. Aquest pagament es farà de manera automàtica cada mes i serà l'Adminstrador de l’ecoxarxa Ribera Alta el que farà el cobrament.

Com tots sabem, tots el dijous a les 18.00 ens reunim en la seu de l’ecoxarxa carrer Federico Soriano 3 d’Alberic on fem l'intercanvi de productes i  tenen  lloc les assemblees de l’ecoxarxa de manera ordinària una vegada cada dos mesos i de manera extraordinària sempre que ho demane un membre de l’ecoxarxa. El nomenament dels administradors de l’ecoxarxa es renova cada any per votació dels assistents en el mes de desembre, en l’última assemblea de l'any en curs En cas de haver-hi noves propostes de participació estarem encantats de rebre-las.

En cas contrari t'informem que en la próxima assamblea que tindrá lloc el dia 8   d'octubre es presentarà para la seua aprobació aquest text

Atentament  Els administradors de l'Ecoxarxa Ribera Alta del Xúquer

sábado, 12 de septiembre de 2015

EL EXPERIMENTO DEL DINERO GRATUITO DE WÖRGL (AUSTRIA)

La voluntad política existió a principios de los años treinta en el pequeño municipio austriaco de Wörgl am Inn, en donde se introdujo oficialmente y dentro de un marco regional limitado una nueva moneda con tasa de garantía de circulación. El trasfondo venía dado por la crisis de la economía mundial con sus terribles consecuencias en forma de desempleo masivo. Este se explicaba por la política de deflación de los bancos centrales de la época, en Austria y en Alemania, es decir, una reducción de la cantidad de dinero, que se adaptaba a las menguantes reservas de oro. (Se había llegado a esas desviaciones masivas de oro a consecuencia de las crisis bancarias en los EE.UU. y la rescisión de los créditos americanos concedidos a Austria y Alemania). Debido a la reducción del dinero el flujo dinerario había empezado a detenerse, y con él el flujo de mercancías, de forma que cada vez eran más las empresas que quebraban. La equivocada política de deflación de los bancos centrales y de los gobiernos a la sazón estranguló la economía en toda regla, precipitándola hacia la crisis.

SEGUIR LEYENDO

lunes, 7 de septiembre de 2015


REBOST L’ESPARTERA

GRUP DE CONSUM AMB MONEDA SOCIAL


ECOXARXA RIBERA ALTA DEL XUQUER 

Carrer Federico  Soriano nº 3  ALBERIC  ( LA RIBERA ALTA)        

Després el període d'estiu obrim de nou les portes del REBOST L'ESPARTERA cada dijous de 18.00 a 21.00 de la vesprada.

Com podeu veure hem actualitzat la llista de productes i preus, però encara ens agradaria comptar amb més proveïdors i proveidores.

Recordeu que el REBOST L'ESPARTERA é bàsicament és un GRUP DE CONSUM que opera amb moneda social i per tant com qualsevol grup de consum a soles és viable si els consumidors participen fent una compra setmanal o mensual que hem valorat al voltant de 10 ecos mínim al mes.

També us recordem que aquelles persones que vulguen participar i no tinguen ecos, poden parlar amb els administradors de l'ecoxarxa Ribera Alta del Xúquer ( Pep Ruiz 676795611, Maria Jesús Penedes 60743804, Andrés 615080690 o Rafa Rodrigo 696474388 ) per a fer possible la participació.

A més a més volem omplir de contingut i a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ESPARTERA amb una sèrie de conferències i activitats que hem de programar entre tots i totes, així com desenvolupar el projecte del CENTRE SOCIAL de Tous

De moment hem parlat de fer un curs de decoració, ceràmica amb torn i modelatge per als dissabtes al matí que començarà el pròxim mes d'octubre amb places limitades, impartit per Susi i que es pagarà amb moneda social, és a dir en eco-murtes.  També en aquest cas el que aquell i aquelles que no tinguen moneda social han de parlar amb els administradors.

També volem portar en col·laboració amb els companys de la Ecoxarxa Safor-Tavernes de Valldigna a unes persones que faran la presentació de LA REVOLUCIÓ DEL CABAS  i també la presentació del Col·lectiu de GESTIÓ DE LA MONEDA FAIRCOIN  en la que participa Enric Duran i altres activistes de la Cooperativa Integral Catallana, buscant la participació més gran possible de la gent de la Ribera.

Presentación e workshop práctico sobre a criptomoeda FairCoin, o sistema económico ético e global da FairCoop e as súas aplicacions, algunhas das cales serán usadas para o consumo de barra e xantares…

"La revolució del cabàs"
http://www.ivoox.com/revolucio-del-cabas-entrevista-a-gonzalo-i-audios-mp3_rf_7629479_1.html
De totes aquestes coses i moltes més parlarem cada dijous a la seu de la Associació i el Rebost
Us esperem.

Salut

 LLISTAT  DE  PRODUCTES, PREUS I PROVEÏDORS      Actualitzat a  07.09.2015
PRODUCTES DE
D’ALIMENTACIÓ
PREU
ECOS
PROVEÏDOR  DE L’ECOXARXA
RIBERA ALTA DEL XÚQUER
TELEFON PROVEÏDOR

ORIGGEN  D’ALTRES ECOXARXES


CIGRONS ECOLÒGICS
3.5 Q
 INES GARCÍA –ERAX0009
629415006
Comanda
La sardinera  Castello de la Ribera
LLENTILLES ECOLÒGIQUES
3.5 Q
 INES GARCIA –ERAX0009

Permanent 
 La sardinera
DACSA  ECOLÒGIC
4 Q
 INES GARCIA –ERAX0009

Permanent 
 La sardinera
FARINA ESPELTA
4 Q
 INES GARCÍA- ERAX0009

Permanent
 La sardinera
FARINA ECOLÒGICA DE BLAT
2 Q
 INES GARCÍA –ERAX0009

Permanent
 La sardinera
SETES SHITAKE
4 Q
 INES GARCÍA- ERAX0009

Comanda 
 La sardinera
FESOLS ECOLÓGICS
5.50 Q
 INES GARCÍA-ERAX0009

Comanda
 La sardinera
MEL DE  ROMER, TARONGER, BOSC I EUCALIPTUS
4    ½  Q
RAFAEL RODRIGO –ERAX0004
696474388
Permanent
Mel  Navalón
TILA  
1    sobre
PEBRELLA
3    sobre
RAFAEL RODRIGO –ERAX0004

Permanent

XAMPINYON ( SAFATA DE 500 gr)
2   ½ Q
RAFA RODRIGO- ERAX0004XAMPINYON PORTOBELLO (Safata de 500gr.
3    ½ Q
RAFA RODRIGO-  ERAX0004SETA ERINGI ( safata 500gr)
6   1/2 Q
RAFA  RODRIGO- ERAX0004SETA XOP (safata 500gr)
6   1/2 Q
RAFA  RODRIGO –ERAX0004SETA DE CARDO ( safata 500gr)

3   ½  Q
RAFA RODRIGO –ERAX0004

OLI
4 L.
PEP RUIZ –ERAX0022
676795611
Permanent

OUS
3  DO
PEP RUIZ-ERAX0022

Permanent

SAL ROSA DE L’HIMALAIA
5 u
PEP RUIZ-ERAX0022

Permanent
VNHN0311 - Jordi Colomer
MISTELA
2(1/4L)
PEP RUIZ-ERAX0022

Permanent

HERBERO

PEP RUIZ-ERAX0022

PermanentLLET D’ALMELA
3 L
MJ PENEDES-ERAX0002
607453804
Comanda

ALFABREGA

MJ PENEDES-ERAX0002

Comanda

CERVESSA SOCARRADA

MJ PENEDES ERAX0002

Permanent

CERVESSA AIGUA MAR

MJ PENEDÉS  ERAX0002

Permanent

CERVESES ARTESANES

MJ PENEDÉS  ERAX0002

Permanent
CIHS0005 - Jesus Juan Murcia
COQUES SALADES

ROSA ESCALERA  ERAX0052
65 956 7545
Comanda

COQUES SALADES

PEPA ESTARLICH  ERAX0047
609 76 0 318
Comanda

PASTIS  DE XOCOLATA

PEPA  ESTARLICH

Comanda

COQUES  DOLÇES

PEPA ESTARLICH

ComandaTARTA DOLÇA                                                                                                            
16 u.
INES  CARCÍA–ERAX0009
629415006
ComandaPRODUCTES  DEL 

REBOST L’ESPARTERA
ALIMENTACIÓ

AIGUA DE MAR ( CAP  DE SANT ANTONI)

REBOST-L’ESPARTERA   ERAX0068

permanent
AIGUA ISOTÓNICA

REBOST L’ESPARTERA  ERAX0068

Permanent
EXMA0002 Amelia Marza


VERDURES

ALBERGINES
2  Kilo
RESBOST L’ESPARTERA ERAX0068

Comanda abans dels dimarts
LA COL.LECTIVA
Gandia
Ecoxarxa Valladigna- Safor


PEBRE
2   Kilo
RE BOST L’ESPARTERA  ERAX0068

 iDEM
IDEM
CEBA
1.50  k
REBOST   L’ESPARTERA  ERAX0068

 IDEM
IDEM


CONSERVA DE PISTO DE TOMATA Y PIMENTÓ
2   pot ½  K
REBOST L’ESPARTERA ERAX0068CONSERVA DE BAXOQUETA CARETA
4   pot  ½  K
REBOST L’ESPARTERA ERAX0068CONSERVA D’ALBERGINA TORRÁ OLI
1   pot  ½  k
REBOST L’ESPARTERA ERAX0068DE  PRUNA
7    1 k
REBOST L’ESPARTERA ERAX0068

PRODUCTES DE NETEJA

REBOST L’ESPARTERA ERAX0068RENTA VAIXELLES
(CONCENTRAT)
5   L.
REBOST L’ESPARTERA ERAX0068
662130165

Green Sorb Bioneutral  VNHN0398 - Sara Cabrejas
RENTA FORNS
CONCENTRAT
2.5 ½  L
REBOST-LESPARTERA ERAX0068


VNHN0398 - Sara Cabrejas
FERTILITZAN LIQUID
0.5 L
RAFAEL RODRIGO-ERAX0004


Ecoxarxa La Marina
ALTRES PRODUCTES
PREU
ECOS
PROVEÏDOR
TF PROVEÏDOR

ORIGEN DEL PRODUCTE


OLI D’HIPERICÓ                                                                                                         
5 u
REBOST L’ ESPARTERA-ERAX0068


EXSV0007 - Mª José Juan (Natura Lliure / El Parotet)
CERÀMICA
D P(1)
SUSI LLEDÓ-ERAX0004


EX Ribera


SABONS I DETERGENTS
D P
EDUARDO –ERAX0018


Ex Ribera
CONTENIDORS DE VIDRE
DP
EDUARDO-ERAX0018


Ex Ribera


ARTESANIA DE PRODUCTES RECICLATS
DP
MJ  SANTAMANS


EX Ribera


BANDERES REPUBLICANES
4 u.
VICENTA RAMIS-0061


EX Ribera
BUFANDAS REPUBLICANES
3 u.
VICENTA RAMIS-0061


EX Ribera
LLAÇOS REPUBLICANS
2 u.
VICENTA RAMIS-0061


Ex Ribera


CAMISETES
4 u.
SUSI LLEDÓ  ERAX 0008


EX Ribera


COLLARS DE LLAVORS
3 u.
 REBOST-L’ESPARTERA-ERAX0068


Inma Albors Felix EXSV0011 La Safor
COLLARS DE CERÀMICA
5 u.
 REBOST-L’ESPARTERA-RAX0068


EX  SaforBANC DEL TEMPS


ECOXARXA RIBERA ALTA DEL XÚQUER
OFERTES 
PRODUCTOR
PREU HORA /ECOS
TF CONTACTE
NOM/CODI/TF  DEL DEMANDANT
COSTURES  VARIES
VICENTA RAMIS- ERAX 0001
SEGONS TEMPS
633934037

COSTURES VARIES
MJ SANTAMANS –ERAX0023
SEGONS TEMPS


PROFESSOR DE CLASES PARTICULARS  DE  PRIMÀRIA,ESO I BATXILLERAT  I  ANGÈS

ENRIC  RIBES –ERAX0073
8-12
649323832

PROFESSOR DE CLASES D’ANGLÉS

ANDRES

 615080690

COSTURES VARIES

MARIA DOLORES CABELLO
SEGONS TEMPS